ارتباط با ما

نشانی هلدینگ: شیراز، بلوار امیرکبیر، روبروی شرکت نفت
کدپستی: ۷۱۷۷۸۱۷۷۴۳
شماره تماس: ۰۷۱۳۸۲۰۲۰۰۰ شماره فکس : ۰۷۱۳۸۲۱۲۰۰۰
ایمیل: info@aboughaddareh.com